Blog

Trendy ve webovém designu pro rok 2024: Nové dimenze estetiky a funkcionality

Webový design je neustále v pohybu, přizpůsobuje se novým technologiím, estetickým trendům, a především samotnému uživateli. Rok 2024 s sebou nese několik zajímavých směrů ve webovém designu, které nejenže zdokonalují vizuální stránku webových stránek, ale také zvyšují uživatelský zážitek. Ten se totiž pro uživatele stane zásadní a může ovlivnit jeho chování a zapojení. Vytvořit web, který zaujme, vytvoří nezapomenutelný zážitek a také inspiruje, je nově definovaným cílem pro všechny obchodníky. Pojďme se podívat na klíčové trendy, které ovlivní tvorbu webových stránek v tomto roce.

1. 3D grafika, animace a VR

Jedním z nejvíce vizuálně poutavých trendů pro rok 2024 je zvýšené používání 3D grafiky, animací a všeobecně bohatší zpracování grafického designu. Webové stránky již nejsou pouze statickým informačním portálem s drtivě minimalistickým designem, ale virtuálním prostorem, který přímo interaguje s uživatelem. Pro toto zpracování je možné využít řadu pokročilých technologií od vytváření realistických 3D objektů, plynulých animací až po virtuální realitu, což přináší do webového prostředí nový rozměr a vytvoří více pohlcující zážitek. Výhodou 3D grafiky je také možnost detailní vizualizace produktů, služeb nebo celkového konceptu firmy. Dynamické animace zase zvyšují angažovanost uživatele a poskytují interaktivní zážitek. Virtuální realita může uživateli poskytnout téměř reálný náhled na nabízené služby či produkty a pomůže mu lépe si představit jejich hodnotu. Očekávejte, že společnosti začnou těmto inovacím věnovat více pozornosti a zařazovat jednotlivé prvky do prostředí svých webových stránek.

2. Design pomocí AI

V roce 2024 představuje spojení generativního umění a umělé inteligence v oblasti webového designu revoluční změny. V průběhu posledních dvou let došlo k rapidnímu nárůstu dostupnosti a akceptace designů generovaných umělou inteligencí, a proto je téměř zcela jasné, že tento trend bude dále pokračovat. Schopnost integrovat a využít umělou inteligenci i v tomto směru nabízí zcela nové možnosti v pojetí a vytváření webových stránek. Na základě nasbíraných informací od uživatelů a různých návrhových systémů dokáže AI sestavit personalizované prostředí, které může pro zákazníka představovat výjimečný a nový zážitek. Kromě standardního obsahu zaměřeného na obecnou oblast uživatelů, totiž může umělá inteligence generovat více dynamický a adaptivní obsah dle individuálních preferencí uživatelů. Mimo jiné také dokáže výrazně zkrátit dobu tvorby návrhů webových stránek a designu všeobecně.

3. Design zaměřený na UX

S tvorbou uživatelsky zaměřených webů také bezpochyby souvisí UX design neboli navrhování co nejlepší uživatelské zkušenosti. Jedná se totiž o jeden z dalších nástrojů, který se sice již využívá, ale v roce 2024 můžeme očekávat jeho další rozšíření. Ačkoli za vás může spoustu práce udělat umělá inteligence, hlavní nátlak bude především na grafické designéry a jejich schopnost využít a pracovat s UX. A to především pro vytvoření atraktivního a pohlcujícího zážitku pro uživatele. A co to konkrétně znamená? Vytvořit pro zákazníka co nejjednodušší a atraktivní cestu k nákupu nebo jiné akci, kterou po zákazníkovi požadujete. Každým pečlivě vytvořeným a promyšleným kliknutím, interakcí či jiným dotykovým bodem na vašem webu, totiž můžete zvýšit šanci na získání nových leadů, konverzí a dalších pro vás cenných aspektů.

4. Mikrointerakce: Jemné, ale významné doteky designu 

Detaily dělají úspěšný design a v roce 2024 to platí více než kdy jindy. Mikrointerakce, což jsou drobné animace a reakce na uživatelské akce, přidávají do webových stránek vrstvu realismu a zvyšují uživatelskou spokojenost. Drobná animace při najetí myši na tlačítko, nebo subtilní změna barvy při odeslání formuláře – právě tyto mikrodetaily dávají stránce život a interaktivitu. Mikrointerakce také nejsou pouze estetickým prvkem, ale mohou i zvýšit uživatelskou přívětivost tím, že jasně komunikují s uživatelem. Příkladem mohou být formuláře, kde uživatel získává vizuální potvrzení, že jeho akce byla úspěšně provedena a mnoho dalších detailů. Proto je velmi důležité návrhy designu svých webových stránek pečlivě připravit a promyslet, aby se nezapomínalo i na malé drobnosti, které mohou ve výsledku rozhodnout o vaší úspěšnosti.

5. Světelný režim a barevná harmonie

Světelný režim (light mode) a tmavý režim (dark mode) už jsou pro většinu uživatelů dobře známé. Nyní se ale stávají více než jen estetickou volbou – jsou součástí uživatelského pohodlí a zážitku. Webové stránky, které nabízejí oba režimy, nebo je dle denní doby automaticky upravují, umožňují uživatelům přizpůsobit si vizuální prostředí podle svých preferencí a aktuálních podmínek.

Barevná harmonie hraje také pro rok 2024 ve webovém designu klíčovou roli. Kombinace odvážných a dohromady ladících barev podporuje emocionální propojení s návštěvníky stránky a podporuje znalost značky. Kreativní použití barev může být výrazným prvkem diferenciace mezi konkurenčními webovými stránkami. Aktuálně se opět do středu dění vrací využití výrazných gradientů, které uživatele okamžitě zaujmou a vytvoří tak silnější zážitek. V tomto roce tedy můžeme očekávat jejich boom a přizpůsobit se jeho kreativnímu využití.

Přizpůsobení se změnám pro maximální úspěch

V roce 2024 nejde pouze o to, jak webové stránky vypadají, ale také o to, jak efektivně komunikují a interagují s uživateli. 3D grafika, UX, světelné režimy, barevná harmonie a mikrointerakce jsou jedny z mnoha klíčových trendů, které formují budoucnost webového designu. Firmy, které budou schopny se rychle přizpůsobit a integrovat tyto trendy do svého online prostředí, budou mít nejen moderní a atraktivní webové stránky, ale také získají výhodu v konkurenčním prostředí. Webový design se stává dynamickým prvkem, který reflektuje nejen hodnoty značky, ale také moderní technologické možnosti. Těšíme se, jak tyto trendy transformují digitální prostředí v novém roce a ovlivní způsob, jakým vnímáme a interagujeme s webovým obsahem.

Zdroje: optinmonster.com, youtube.com - PaytonClarkSmith, youtube.com - DesignCourse, zilliondesigns.com, vezadigital.com,